Fem år med alliansen - fem år till? Ja tack!!

Idag är det fem år sedan de borgerliga partiledarna träffades hemma hos Maud Olofsson i Höfors och bildade Allians för Sverige!

Jag är övertygad om att vi tackvare Alliansen fick ett maktskifte 2006. Dessutom tror jag att Alliansen är ett av de viktigaste skälen till att de borgerliga har goda chanser att få förnyat förtroende i valet nästa höst!

Jag kan bara med min fantasi dra slutsatsen att Mona Salin inser att Socialdemokraterna har föga stora chanser att vinna valet 2010 ensamna på en gammal politik som idag inte går att efterleva. Det var enligt mitt sätt att se det därför som hon skapade den röd gröna pakten med Vänsterpartiet och Miljöpartiet och därmed gav nycklarna till sin politiska förnyelse till Lars Ohly.

Alliansens arbete är självvalt och idémässigt harmoniskt medan de rödgröna försöker bilda en pakt av nödtvång och självövervinnelse, det är min övertygelse.

Jag är av den uppfattningen att man mår bra av förnyelse, få friheten att bestämma över sitt liv (livskvalité) och få känslan av att vara betrodd med ansvar och få uppmuntran att klara sig själv utan bidrag men med mer kvar i lönekuvertet med samma bebehållen kvalité inom skola, vård och omsorg. Jag vet att evationen går att genomföra.