Ilska och sorg - vad saknas och varför blir det så här?

Alldeles för många barn lever i dag i utanförskap i Sverige. Det saknas handlingskraft och Barnkonventionen efterlevs inte, det är min fulla övertygelse. Vi har ett gemensamt samhälle som solidariskt skall dela alla resurser lika och alla skall få det de har rätt till och alla barn ska känna trygghet och god hälsa. Men så sker inte allltid - varför blir det fel?

Vad har barn rätt till? Alla barn har samma rättigheter, enligt Barnkonventionen. Det är utgångspunkten med UNICEF´s arbete och filmen som de gjort. Det är ett glapp mellan teori och praktik. I filmen får flera barn sina röster hörda. Socialbakgrund, var man bor och i vilken del av Sveroge man lever i. Så ska det inte vara.

Se den om du är modig och klarar att se sanningen...

Stötta UNICEF arbete och gå in på deras hemsida www.unicef.se.

Kram /Alexandra