En politisk fråga - utan att ta parti

Jag arbetar som förskollärare i en kommun som vad jag vet, länge haft som politiskt mål att anställa fler högskoleutbildade personal inom förskolan. Sagt och gjort!
 
Den två avdelningsförskola jag arbetar på idag har 5 förskollärare av 6 personal. Kan man väl säga att förskolechefen har lyckats bra, eller hur?
Kruxet är bara att budjet inte är anpassad för lönekostnader och våra lokaler kan inte ha det antal barn som övriga förskolor har i Gnesta för vi är så trångbodda (förskolan ligger i en barack...!!). Så vi har nedskrivet med ett barn i storbarnsgruppen och tre barn i småbarnsgruppen. Fint så här långt!
 
Men om man nu som chef lyckats infria målet ganska bra (vet ej måttet...om det finns något...) så "straffas" förskolan genom att budjeten inte går ihop sig eftersom vi kostar mer än vad vi får in i avgifter.
Rimmar inte det ganska illa??
Är det inte då bättre att höja barnpengen än att utöka de föräldralediga barnens vistelse tid från de 15 timmar per vecka de redan har idag till fler timmar? GYnnar alla förskolor i Gnesta! Och är det inte bättre att bygga en ny förskola än att ha halvfulla barngrupper lite här och där på förskolorna i Gnesta? Kostar inte det pengar??
 
Ja ni...dålig smak i munnen...å ena sidan vill kommunen ha utbildad personal men å andra sidan får det inte kosta! En ekvation jag inte får att gå ihop!
Sug på den karamellen!
 
/Alexandra