Kärlek från en vovve!

 
 
 
 
 
 
 
 
Denna lilla Happy-vovve har varit hos oss i två år och hon är en mycket stark personlighet med mycket vilja och kärlek! Alla gillar Happy och hon gillar alla hon möter. Hon tror inget ont om någon och hon är såå gosig!
 
Jag läste mycket om NPF diagnoser för två, tre år sedan (och har ju fortsatt med det...) och överallt fick jag till mig att djur och speciellt hund och häst är bra djur för barn med NPF diagnoser.
För både Mr Lito och Stora O har det varit helt fantastiskt bra. Happy ger så mycket lugn och bekräftelse. Hon har behov och hon måste tas om hand och respekteras. Det sätter en del känslor på prov men ack så nyttigt och bra - för hela familjen...!
För er som funderar och är sugna på en terapi-vovve slå till! :) Vi har inte ångrat oss en dag. Har man dessutom så fina vänner som vi har så är det inget problem med hundvakt några timmar när behovet dyker upp. 
 
Kramar
Alexandra

Ensam är inte stark - nätverk skapar gemenskap o styrka

Föräldrakraft Gnesta - vi fortsätter träffas!
Det är en märklig känsla att möta människor man inte känner i några timmar och redan efter en kort stund så infinner sig en gemensamskap, en gemenskap utan relationer. Vi möts på Träffpunkten tillsammans med kommunens anhörigstödjare och kvällen går rasande fort.
 
Jag funderar på det faktum att vi upplever stark igenkänning och gemensamma beröringspunkter när vi ses. Många är vi som delar känslan av utmattning och inre stress. Det annorlunda föräldraskapet som få utanför verkligen kan förstå, skapar vår gemenskap.
 
Jag går därifrån fast övertygad om att ett nätverk tar tid att bygga upp men att det behövs och fyller en viktig funktion. Nätverk kan ha olika funktioner. Människor kan komma och gå i nätverket. Alla har kvalitéer att dela med sig av och tillsammans blir vi stärkta av gruppen om den leds rätt och om deltagarna i gruppen upplever att de får ut det de vill ha av sammankomsterna. 
Nätverk kan fungera som en möjlighet att hämta kraft. Jag tror att vi tillsammans kan påverka och informera om de brister som finns i kommunen. Men jag tror framförallt på att nätverket behövs som en kanal för alla att dela med sig av erfarenheter, ge stöd och tips till varandra, prata av sig och diskutera fram olika lösningar. Nätverk kan ge påfyllning! Den behöver vi - påfyllning av känslan att man inte är ensam. Fler än jag är utmattade och nedstämda, fler än jag kämpar och många är vi som har gått runt och undrat om det bara är jag som känner så här. 
 
Att vara "ensam" förälder till barn med NPF diagnos drenerar en på energi och kraft. Därför tror jag på nätverk - många tillsammans med en känsla av gemnskap, samhörighet och beröringspunkter som ger påfyllning på flera olika plan.
Ensam är inte alltid stark - nätverk skapar styrka, den som ibland saknas när man är förälder till ett barn med NPF diagnos.
 
Tack o lov för kraften man får av gemenskapen!
 
Kram
Alexandra
 
 
 
 
 

Äntligen händer det något!!

 
I dagens Södermanlands Nyheter kan vi läsa om att Stockholms högstadieskolor skall få självmordskunskap på schemat. Det är en metod som man vill prova i syfte att minska antalet självmord bland ungdomar. Den nya metoden går ut på att man vill lära ungdomarna att känna igen psykisk ohälsa och träna dem i att hantera svåra känslor. Metoden man vill använda sig av är utvecklad på Karolinska Institutet vid Nationellt Centrum för suicidforskning. 
 
Även på svt:s hemsida kan man läsa nyheten: 
 

Stockholms högstadieskolor blir först ut att få "självmordskunskap" på schemat. Med en ny metod är förhoppningen att antalet självmord bland unga ska minska med hälften.

-Det är absolut ingen omöjlighet, säger professor Danuta Wasserman.

Antalet självmordsförsök kan halveras

Genom att lära unga att upptäcka psykisk ohälsa och träna dem i att hantera svåra känslor går det att halvera antalet självmordsförsök bland ungdomar, visar en banbrytande studie som nyligen publicerades i Lancet.

Metoden är utvecklad vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska institutet i Solna.

-Den går ut på att ge ungdomarna verktyg för att själva upptäcka tecken på psykisk ohälsa, både hos sig själva och andra, säger professor Danuta Wasserman, chef för NASP, till TT.

Svart år

I Sverige har antalet självmord bland vuxna minskat de senaste decennierna. Men inte i åldersgruppen 15-24 år. Bland dem har antalet självmord varit relativt konstant eller till och med ökat något. År 2013 var ett ovanligt svart år då 151 barn eller ungdomar tog sina egna liv, enligt Socialstyrelsens statistik.

Ett stort problem är att det har saknats kunskap om vilken strategi som är bäst för att förebygga självmord bland ungdomar. Man har helt enkelt inte vetat hur man ska göra.

Minskade med hälften

Den nya metoden går ut på att med hjälp av korta föreläsningar, affischer i klassrummen och en broschyr träna eleverna att känna igen psykisk ohälsa. De får också delta i rollspel där de får pröva sina känslor och lära sig hantera olika svåra livssituationer, som man vet kan leda till självmordsbeteenden.

-Hälften av alla självmord bland unga har "banala" orsaker, som en graviditet eller liknande. Det vill säga något som går att hitta utvägar ifrån och som tillhör normala skeenden i livet, men som dessa ungdomar inte vet hur de ska hantera.

Forskarna har nu testat metoden bland drygt 2 700 skolelever i tio olika EU-länder, dock inte Sverige. Skolorna lottades till att antingen få testa metoden eller till att ingå i en kontrollgrupp bestående av nästan 3 000 elever.

Stockholm först ut

Ett år senare visade det sig att antalet självmordsförsök och allvarliga självmordstankar med självmordsplaner endast var hälften så många bland de elever som gått utbildningen, jämfört med kontrollskolorna.

Danuta Wasserman tror att även antalet självmord kan minskas med hälften.

-Man vet att allvarliga självmordsplaner och självmordsförsök är den största prediktorn för ett senare självmord.

Högstadieskolor i Stockholms län blir först ut att få testa metoden, tack vare pengar från landstinget.

-Men först ska vi anpassa den till svenska förhållanden. Sedan ska vi testa den i mindre skala, för att kontrollera att den verkligen fungerar i Sverige också

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Det ska bli intressant att läsa mer om resultatet framöver och hoppas media följer upp hur metoden har fungerat. Blir det ett förväntat positivt resultat kan vi hoppas att fler skolor tar efter runt om i landet så fler ungdomar kan få hjälp och stöd. Det bästa vore om det finns ett förebyggande program i skolornas likabehandlingsplaner. Men det lär väl förbli en dröm...
 
Kram
Alexandra