Vad ska hända med Åsbackaskolan i Gnesta??

Det är väldigt tyst om Åsbackaskolan i Gnesta i media - nästan otäckt tyst....
 
Vad händer bakom kulisserna i kommunhuset kan man undra? Många kommuninvånare ställer sig frågan men ingen har något tydligt svar att ge. Tystnad endast!
Människor jag har pratat med har förfasat sig över att det finns en överhängande risk att det blir kontor till tjänstemän som idag är "trångbodda" i taskiga lokaler. Det stod om det i Södermanlands Nyheter, SN, har jag fått veta, eftersom jag inte har tidningen visste jag inte det. Men nu vet jag. 
 
Likaså har Praktiska gymnasiet annons ute för de vill sälja av lokaler och jag gissar att de kanske är potentiella för garagebygganden och andra hus på Åsbacka? Fel gissat? Står ju inget om det i SN säger de som har den berömda tidningen... kanske kommer snart. När det är beslutat och klart. Brukar vara så i kommunen! 
 
Dock har jag ingenstans hört eller läst att politikerna planerar att starta en 4-6 avdelnings förskola i Gnesta centrum och lägga ner de mögliga och trångbodda barackerna som förskolan Skogsbäcken och förskolan Vattentornet "tillfälligt" skulle bedriva någon form av förskoleverksamhet i. Inte heller har jag hört något om planer på att flytta den gamla förskolan Solrosen trots att det har pratats om att dess lokaler är helt uttjänade.
Likaså har jag inte hört något om att Åsbackskolans lokaler är perfekta för förskolor med den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia...nej, ingenstans uttalar sig politiker, förvaltningschef eller andra ansvariga för att Åsbacaskolan som kommunen köpt in skall användas för verksamhet riktad till barn eller ungdomar.
Idag finns dock förskolan Tallen i de gamla skollokalerna på Åsbacka som var skola när SPSM (Specialskolemyndigheten) byggde den nya anpassade skolan. Den byggdes med underbara lokaler, ljusinsläpp, anpassningar, hissar, utredningsrum, IT-sal, stort personalrum, konferenssal, klassrum, uppehållsrum osv. Allt är anspassat för människor med rörelsehinder, synnedsättning och hörselskador. Det finns badhus och mindre byggnader i området och det pedagogiska uterummet...underbart! Vad ska det användas till? 
Längre upp i den äldre delen av skolan finns det barnmatsal (hiss för att komma dit), hantverkssalar (bild, textil och trä/metall) med enorma ljusinsläpp, uteplats, personalmatsal och en stor konferenssal som man kan dela av till två mindre salar. Närhet till skogar, sopstation bakom skolan, centrum, Liljedalhshemmet för samverkan med de äldre i kommunen och Powerhuset, bibliotek och de båda skolorna Freja och Dansut. 
 
En enorm rikedom har Gnesta kommun köpt in som bland annat skulle kunna användas till förskoleverksamhet för många barn i Gnesta kommun. Men tystnaden råder!
 
Är det försent att lämna in ett medborgarförslag? När ska beslut tas kring Åsbackaskolans framtid i Gnesta kommun? När ska politiker ta ett helhetsgrepp kring en likvärdig förskola (ur lokal synpunkt) för alla barn i kommunen? Är det redan beslutat?? Tystaden råder eller vet alla inom politiken o förvaltningen men inte medborgarna? Nej, så kan det väl inte vara? Väl?
 
En brännhetfråga - men det är tyst från de som bestämmer - oroväckande tyst....
Uppmaning till lokaltidningen: granska förskolornas lokaler i Gnesta kommun och kontakta förskolecheferna om deras visioner och jämför dessa med politikernas.... Gör ett stort uppslag med intervjuver med vårdnadshavare och personal kontra politiker och förvaltning. Ställ frågor och pressa fram svar på vem som bäst behöver lokalerna. Gör besök på ovannämnda förskolor (hit kommer aldrig politikerna på besök....). HÄR finns det oliktänk kring vad skattepengarna ska användas till. Jag har en stark känsla av att barnen kommer lååångt ner på majoritetens lista av prioriteringar för Åsbackas lokaler!
 
Om jag har fel och någon ansvarig vet med säkerhet att detta är galet skrivet av mig - hör av er annars får ni förhoppningsvis Södermanlands nyheter efter er inom kort. Detta skall granskas....Vad används skattepengarna till som gick till att köpa Sveriges bästa specialanpassade skola genom tiderna? Till barnen som vistas i baracker INTE anpassade för förskoleverksamhet, mögliga och trånga utan ljudisolering där mat, disk, läsning, skapande, vila, samling och bygglek skall samsas i samma rum? Upp till bevis!!
 
/Alexandra
 
 
 

Kommentera här: