Tack

Tack för er respons på mitt inlägg om självmordskunskap i skolan!
 
 
Vi är många som tycker det är en bra idé att prata mer öppet om känslor, om psykisk ohälsa och var man kan vända sig och få stöd när man inte mår bra. Jag tror en viktig part i sammanhanget är just skolan. Det är där ungdomarna spenderar mycket av sin vakna tid och det är där de får kunskaper, information om mycket och där de möts.
I det här sammanhanget ska de få "självmordskunskaper", inte för att ta sitt liv utan för att inte hamna i ett destruktivt mående utan istället få information om var de kan vända sig. 
 
Ni är flera stycken sista tiden som har skrivit till mig och berättat hur illa skolan har hanterat situationer där ert barn/ungdom inte har bemöts med kunskap eller förståelse för sitt dåliga mående. Att skolan stått handfallna och inte vetat hur de ska hjälpa en ungdom som inte vill leva längre. 
Sen är det också flera som har erfarenheter av att skolan verkligen försöker och att de lyckas många gånger också. Min poäng var att skolan är en bra plats att prata och diskutera med elever om psykisk ohälsa och vad som föranleder det dåliga måendet och var man framförallt kan vända sig. Att det finns hjälp. Att man inte är ensam.
Här får elevhälsan en stor och viktig roll. Likaså ledning och organisation. 
 
Anledningarna till psykisk ohälsa är nog olika men enligt Läkartidningen juli 2014 är depression den främsta riskfaktorn för suicid. Alldeles för många unga mår dåligt och de behöver hjälp. 
 
Skolans uppdrag är inte att behandla, ta reda på bakomliggande orsaker (så länge det inte berör skolan) och det är verkligen inte skolans roll att agera psykologer. Missförstå mig rätt. Det artikeln menar är att det är av högsta vikt att sprida kunskaper och informationskanaler till eleverna. Tidiga insatser för stöd och hjälp skulle underlätta och minska lidandet hos många. Om eleverna inte mår bra finns det heller ingen möjlighet till lärande. Så det ena ger det andra. Det borde ligga i skolans intresse. Likabehandling. 
 
Alldeles för många ungdomar tar sitt liv och det är ibland svårt att förstå de bakomliggande anledningarna för oss som inte är sjuka. Det är naturligtvis många fler som gör suicid försök men som inte lyckas. Vi är överens om att något behöver göras och det artiklarna tar upp i mitt tidigare inlägg är en ny väg (metod) värt att pröva. Förhoppningsvis hjälper det någon och för varje person som får hjälp till ett bättre mående är det en person med bättre livskvalité.
 
Här kommer en länk till P4 Stockholm som berör ämnet.
 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6017644
 
Kram
Alexandra

Kommentera här: